Allmänna Villkor

  1. Avtal eller överenskommelse  som tecknas mellan Olssons Fönsterputs och kunden är giltiga genom accept från båda parter antingen skriftligt eller via elektroniskt post eller via vår bokningssida och kan även göras via en muntligt överenskommelse.
  2. Vi förbinder oss att enligt avtal utföra beställd fönsterputs till fullo enligt överenskommelse av båda parter.
  3. Återbud av fönsterputs  ska senast göras 48 timmar innan arbetet ska påbörjas. Om återbud görs senare än 48 timmar förbehåller vi oss rätten att debitera 50% av arbetskostnaden. Gäller ej vid sjukdom eller annan orsak som ej kunden kunnat påverka.
  4. Vi tillhandahåller alltid erforderlig utrustning för uppdraget.
  5. Vid Force Major och vid förhållanden som vi inte råder över avsäger jag mig ansvar att kunna utföra beställd tjänst .  Med force majeure avses vanligen krig, upplopp, brand, naturkatastrofer (som översvämning, orkan, jordbävning), explosioner, strejk, nya lagar som förbjuder fullföljandet av avtalet, och liknande
  6. Invändningar på faktura bör göras omgående men senast 5 dagar efter att kund mottagit fakturan.
  7. Övriga villkor som fakturavillkor garantivillkor hittar ni under respektive flik.