Garantivillkor flyttstädning

Marknandens bästa garanti

Du ska självklart få den bästa garantin som marknaden kan erbjuda. Jag ger alltid hela 10 dagars garanti på utförd flyttstädning från städdatum enligt konsumenttjänstlagen.

Reklamation ska göras inom 10 arbetsdagar efter slutförd städning, objektet får ej heller vara taget i bruk. Reklamation gjord efter 10 dagar beaktas ej om det inte är uppenbara fel i städningen.

Städning utförs ej av trasiga armaturer, högt satta fönster etc. eller vid annan risk för personskador, därtill uförs inga  arbeten/- hantering av miljöfarligt/- & farligt avfall.

Med vänliga hälsningar Peter Olsson