Kvalitetpolicy

Olssons Fönsterputs kvalitetspolicy innebär leverans av produkter och tjänster, med rätt kvalitet, i rätt tid och enligt upprättade handlingar.

Mina kunder, leverantörer och omgivning skall uppleva mig som kvalitetskunnig, professionell, och bemötas med ett trevligt och lyhört uppträdande.

Mina kunder skall förknippa mig med följande:

Kvalitet – Service – Effektivitet = Rätt kvalitet inom rätt tid, vilket starkt skall bidra till, att de väljer just mig som leverantör.