Miljöpolicy

Olssons Fönsterputs värnar att uppfylla de miljölagar och miljökrav som ställs av såväl samhället som av kunder.

Olssons Fönsterputs strävar att hushålla med miljöpåverkande åtgärder såsom vattenförbrukning, kemikalier & transporter, samt arbeta för materialåtervinning i möjligaste mån.

Mina kunder, leverantörer och omgivning skall uppleva mig som miljömedveten, professionell, och bemötas med ett trevligt och lyhört uppträdande.

Mina kunder skall förknippa mig med följande:

Kompetens – Service – Effektivitet = Rätt miljötänk inom rätt tid, vilket starkt skall bidra till, att de väljer just mig som leverantör.